اولین قفل هوشمند در جهان با فن آوری تشخیص چهره تعبیه شده است

1600000 تومان

دستگیره درب و قفل الکترونکی به همراه اثر انگشت و کارت بدون تماس با بیشترین ضریب امنیت

1200000 تومان

دستگیره درب و قفل الکترونیک دیجیتالی هتل ها با تنوع رنگ و دارای قابلیت هشدار ونرم افزار چند زبانه

450000 تومان

دستگیره درب و قفل الکترنیک با سنسور نوری و قابلیت شناسایی اثر انگشت و پسورد، بسیار ایمن دارای صفحه OLED و زنگ هشدار می باشد

950000 تومان