ارتباط با ما

آدرس: تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – مجتمع تجاری کریستال – طبقه اول – واحد ۲۴

تلفن : ۳۵۵۷۳۱۲۲ – ۰۴۱

فاکس: ۳۵۵۷۲۲۴۲ – ۰۴۱

موبایل : ۶۱۶۱  ۲۱۷  ۰۹۳۵   –  ۰۴۴۷  ۹۱۴  ۰۹۱۴