دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره , انگشتی و کارتی

:برای مشاهده محصولات به وب سایت زیر مراجعه فرمایید

http://rasacorporation.com